05.07.2018

Методично-інструктивна нарада « Науково-методичні рекодендації щодо створення освітніх програм закладів загальної середньої освіти»

Методично-інструктивна нарада « Науково-методичні рекодендації щодо    створення  освітніх програм закладів загальної середньої освіти».

З метою  підготовки до нового 2018-2019 навчального року 3-4 липня 2018 року в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів для  начальників відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад; керівників районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів, центрів керівників приватних закладів освіти відбулися методичні наради з питання  створення освітніх програм закладами загальної середньої освіти. У роботі нарад взяли участь  керівники 24  приватних шкіл,  представники  17 об’єднаних територіальних громад та 33 районів та міст області. В.о. директора інституту Задорожна Любов Кирилівна привітала учасників нарад, розповіла про підготовку педагогів області до реалізації у  новому навчальному році проекту Нової української школи, нових Державних стандартів початкової загальної,  базової та повної загальної середньої освіти. Працівники структурних підрозділів інституту - Свінтковська С.А., завідувач НМЦ української мови та літератури, Кравець Н.Ю., завідувач НМЛ дошкільної та початкової освіти , Грінчук В.В.  завідувач НМЛ математики та інформатики, Котенко О.М., завідувач НМЛ історії, правознавства та громадянської освіти, Ятвецька Л.І., завідувач науково-методичної лабораторії природничих дисциплін, основ здоров’я  та безпеки життєдіяльності, Холостенко Л.В., методист НМЛ географії та економічних знань, Риба О.В., методист НМЛ мов та літератур національних меншин проінформували учасників нарад  про зміни, які відбуваються при  викладанні навчальних  предметів у 2018/2019 навчальному році Айрікян Г.І., завідувач НМЛ управлінської діяльності та координації роботи РМК/ММК надала учасникам нарад  методичні рекомендації про створення освітніх програм закладів загальної середньої освіти, їх структуру, змістовне наповнення окремих модулів та  презентувала макет освітньої програми. Акцентувала увагу на формулювання стратегічної мети освітньої програми щодо встановлення предметного і надпредметного змісту освіти в школі, який забезпечить розвиток особистості, її здібностей, становлення повноцінної соціально-активної, конкурентоспроможної та наділеної набором ключових компетентностей особистості. Особлива увага була приділена складанню робочих навчальних планів  у 2018/2019   навчальному році з урахуванням особливостей, які викликані потребами реалізації Концепції «Нова українська школа» та новими Державними стандартами початкової загальної,  базової та повної загальної середньої освіти, обґрунтуванню перерозподілу навчального часу між навчальними предметами, враховуючи необхідність диференціації навчання,використовуючи потенціал варіативної складової навчального плану. Учасники  відмітили доцільність порад та практичне використання матеріалів  у роботі.