Спеціальна перевірка

Спеціальна перевірка проводиться у разі надходження до Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від органу державної влади або органу місцевого самоврядування запиту щодо перевірки наявності у кандидата освіти, наукового ступеня, вченого звання.

До запиту додаються копії (завірені в установленому порядку):

- письмової згоди кандидата на проведення спецперевірки;

- автобіографії;

- паспорта;

- документів про освіту державного зразка (у тому числі виданих навчальними закладами інших держав, визнаних в Україні в установленому порядку), вчені звання, наукові ступені (з відповідними додатками);

- документ, що підтверджує зміну прізвища особи (за наявності).

 

Контактний телефон: 728-32-02

 

Нормативно-правова база


Витяг із Закону України "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року № 1700-VIII: ст.56, 57, 58

Постанова КМУ від 25 березня 2015 року № 171 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Рішення від 17 червня 2016 року №2 "Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків"