Навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Одеський національний політехнічний університет

Одеський національний економічний університет

Одеський національний морський університет

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського

Одеський національний медичний університет

Одеська національна академія харчових технологій

Одеська національна морська академія

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Одеська національна академія зв`язку  ім. О.С.Попова

Одеський державний аграрний університет 

Одеський  державний екологічний університет  

Національний університет "Одеська юридична академія"

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 

Одеський  державний університет внутрішніх справ

Одеська національна музична академія ім.А.В.Нежданової

Одеська  державна академія технічного регулювання та якості

Військова академія (м.Одеса)

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Міжнародний гуманітарний університет

Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ)